INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL nr. 2 / 2019

Conform dispozițiilor Regulamentului 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European privind Protecția Datelor, denumit în continuare generic GDPR, vă informăm că societatea ZAPO DIGITAL srl, cu sediul social în București sector 6, Splaiul Independenței nr. 273 corp 1 etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțuluicu numărul J40/4161/2016, Cod Unic de Înregistrare RO 35832644, email bucuresti@localuri.ro, în calitate de administrator al portalului www.localuri.ro, denumit în continuare generic Portal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ați furnizat sau pe care urmează să le furnizați prin formularul de cerere eveniment festiv sau prin formularul de contact, precum: nume, adresă email și număr de telefon solicitant; tip, dată, buget și alte detalii eveniment.

Prelucrarea datelor furnizate de dumneavoastră se face: 1. în vedereadistribuirii acestora către localurile organizatoare de evenimente festive înscrise pe Portal, cu unicul scop de a vă oferi oferte de prețuri, promoții, reclame și unelte de marketing privind evenimentul pentru care acestea sunt solicitate; 2. în scop de marketing și publicitate privind evenimentele, produsele și serviciile oferite de Portal.

Temeiul juridic al prelucrăriidatelor cu caracter personal mai sus amintite îlconstituie consimțământuldumneavoastră, manifestat explicit prin activarea casetei VREAU OFERTE! de pe Portal.

Prelucrarea datelor personale se va face în toată perioada necesarărealizăriiscopurilor de mai sus, cuprinsă între data furnizăriiacestora și cea de-a 30-a zi calculatăde la data evenimentului festiv comunicat de dumneavoastră.

Nu suntețiobligat(ă) săfurnizațidatele, însărefuzul dumneavoastrăare drept consecință, dupăcaz: 1.imposibilitatea transmiterii cererii de eveniment către Portal și organizatorii de evenimente festive; 2 imposibilitatea de a primi informațiidespre evenimente, produse și serviciiale Portalului.

Conform GDPR, beneficiațide: 1.dreptul de a văretrage consimțământulîn orice moment, fărăa afecta legalitatea prelucrăriiefectuate pe baza consimțământuluiînaintede retragerea acestuia; 2.dreptul de acces la datele prelucrate; 3.dreptul la rectificarea, ștergerea și portabilitatea datelor; 4.dreptul de restricționarea prelucrării; 5. dreptul de a văopune prelucrăriiși alte drepturi prevăzute de regulament.

Aveți, de asemenea, dreptul de a văadresa autoritățiide supraveghere a datelor cu caracter personal și instanțelorjudecătoreștiîn orice chestiune legatăde prelucrarea datelor furnizate.

CONCLUZIE

Datele dumneavoastră personale colectate prin intermediul formularului vor fi distribuitecătre organizatorii de evenimente parteneri ai Portalului. Reprezentanții acestora vor lua legătura direct cu dumneavoastră, la numărul de telefon ori adresa de email menționatăde către dumneavoastră în formular.Dacă ați optat pentru contactarea unui singur partener, direct din pagina dedicată acestuia pe Portal, veți primi ofertă doar de la acel organizator. Dacă ați optat pentru trimiterea unei cereri prin formularul general, atunci veți primi oferte separate de la toți partenerii interesați să oferteze evenimentul dumneavoastră.

ACUM, SOLICITĂ OFERTĂ!

Vă ajutăm să obțineți oferte personalizate pentru evenimentul dumneavoastră
de la locații premium din București și împrejurimi.
BOTEZ      NUNTĂ      ALTCEVA