Termeni de utilizare. Confidențialitate. Politici Cookies

Vă mulțumim pentru utilizarea platformei LOCALURI.ro. Completarea formularelor, solicitarea și primirea ofertelor pentru evenimentul dumneavoastră este complet gratuită, fără comisioane, fără taxe.

Așteptăm sugestiile și întrebările dumneavoastră prin email la bucuresti@localuri.ro.

Folosind produsele și serviciile noastre de pe website-ul www.LOCALURI.ro (denumit în continuare „LOCALURI.ro” sau „Website”), indiferent de modalitatea de accesare a acestora, desktop sau mobil, se consideră implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de funcționare, folosire și accesare a Website-ului, care reprezintă contractul legal pentru drepturile și obligațiile Utilizatorului în timpul utilizării sau vizitării LOCALURI.ro.

www.localuri.ro este proprietatea societății ZAPO DIGITAL srl din București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/4161/2016, Cod Unic de Înregistrare 35832644, email: bucuresti@localuri.ro, denumita în continuare „Zapo Digital”.

Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a Website-ului, vă recomandăm citirea cu atenție și respectarea următoarelor dispoziții:

1. Definiții

Termeni utilizare – prezentele clauze reprezintă dispozițiile legale pe care Utilizatorii trebuie să le respecte în momentul în care vizitează LOCALURI.ro sau solicită servicii din partea Website-ului, Termenii și Condițiile se aplică tuturor Utilizatorilor și includ implicit și dispozițiile de confidențialitate, politicile cookies sau orice altă informație prezentată în continuare.

Utilizator – orice persoană care vizitează, accesează pagina online www.localuri.ro sau solicită serviciile LOCALURI.ro, indiferent de durata pe care o petrece pe Website și indiferent de acțiunile pe care le efectuează cât timp vizitează Website-ul, acesta poate fi numit și „Vizitator".

Servicii – LOCALURI.ro pune la dispoziția Utilizatorilor servicii de prezentare a unui număr mare de localuri destinate pentru nunți, botezuri, aniversări sau orice alte petreceri sau evenimente private, precum și servicii de solicitare a de oferte din partea Partenerilor, respectiv din partea tuturor localurilor care sunt vizibile pe Website.

Parteneri – persoanele juridice sau fizice care solicită publicarea pe Website a unui anumit local, restaurant sau orice alte săli de evenimente, ce sunt prezentate în cadrul LOCALURI.ro și sunt îndreptățite astfel să trimită oferte individuale către fiecare Utilizator care a solicitat acest lucru.

Ofertă – aceasta se prezintă sub forma unui e-mail primit de la Partenerii LOCALURI.ro, fiecare Utilizator poate să primească câte o ofertă din partea tuturor Partenerilor care au listat localuri pe Website. Orice Utilizator poate să solicite o ofertă prin e-mail completând Formularul de Ofertă disponibil pe LOCALURI.ro

Date personale – informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă sau informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal (ex. nume, prenume, număr de telefon, e-mail, poze, video etc).

2. Serviciile LOCALURI.ro și utilizarea lor

Sunteți de acord că, vizitând www.localuri.ro, solicitând o ofertă sau efectuând orice altă utilizare a Serviciilor, acceptați fără rezerve aceste condiții de utilizare, după ce le-ați citit și înțeles. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să întrerupeți utilizarea Website-ului.

În cazul în care utilizați Website-ul fără a citi Termenii și Condițiile, acest lucru se consideră o acceptare tacită a acestor dispoziții, utilizarea fiind făcut pe propria dvs. răspundere.

Nu puteți utiliza Serviciile LOCALURI.ro în următoarele cazuri:

(a) nu aveți vârsta legală pentru a încheia un contract cu o persoană juridică și implicit cu LOCALURI.ro sau

(b) sunteți o persoană căreia îi este interzis în mod legal să primească sau să utilizeze Servicii utilizând servicii online, în conformitate cu legile țării în care sunteți rezident sau de pe care accesați, vizitați sau utilizați Website-ul.

Orice Utilizator poate solicita o Oferta prin intermediul formularului online prezentat în cadrul Website-ului, în cazul în care dorește să obțină informații personalizate de la Partenerii noștri. Solicitând o Ofertă, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare prin care LOCALURI.ro își desfășoară operațiunile.

În cadrul Formularului de Ofertă, Utilizatorul trebuie să introducă următoarele date: tipul evenimentului - nuntă, botez, cununie, aniversare sau orice alt eveniment, data estimată a evenimentului, numărul de invitați, bugetul, numele și adresa de e-mail, iar opțional, puteți atașa un mesaj, precum și numărul de telefon.

Datele introduse în acest formular vor fi automat verificate pentru a ne asigura că nu există erori de tip spam, după care datele dvs. vor fi trimise către Parteneri. Aceștia fiind obligați să păstreze confidențialitatea datelor dvs. conform Regulamentului (U.E.) 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European privind protecția datelor cu caracter personal.

După trimiterea cererii de Ofertă veți primi un e-mail de confirmare, moment în care aveți posibilitatea să renunțați la cererea dvs. și să solicitați retragerea cererii. Caz în care, LOCALURI.ro va șterge solicitarea dvs. precum și toate datele personale pe care le-ați completat în Formular și nu va trimite solicitarea dvs. către Parteneri.

Termenul de retragere a solicitării de Ofertă este de 90 de minute. Odată plasată cererea de Ofertă și neretrasă în termen de 90 de minute, aceasta se trimite către toți Partenerii prezentați pe Website, iar fiecare dintre aceștia are dreptul, dar nu și obligația, de a vă trimite o Ofertă personalizată.

Solicitarea unei Oferte nu presupune confirmarea automată a faptului că toate localurile listate pe Website, respectiv toți Partenerii, vor trimite oferte. Fiecare Partener în parte analizează cererea de Ofertă și decide dacă dorește să răspundă.

Trebuie să aveți în vedere faptul că, fiind un număr mare de parteneri LOCALURI.ro, există posibilitatea să primiți foarte multe Oferte într-un timp scurt, acest lucru însemnând că veți primi câte un e-mail separat de la fiecare Partener care dorește să răspundă solicitării dvs. de Ofertă.

3. Răspundere și Garanții privind Serviciile

Din momentul în care ați plasat o Cerere de Ofertă, Zapo Digital este un intermediar între dvs. și Partenerii LOCALURI.ro, acesta neavând control asupra numărului Ofertelor, acces direct sau indirect, precum și niciun drept sau nicio obligație cu privire la Ofertele trimise de către Parteneri.

Zapo Digital este exonerat de orice răspundere din momentul în care Partenerii și Utilizatorii au intrat în contact prin transmiterea de e-mailuri directe între aceștia.

De asemenea, Zapo Digital nu poate fi răspunzător pentru niciun prejudiciu pe care un Utilizator sau un Partener l-ar putea suferi ca urmare a utilizării Website-ului, pentru pierderile de profituri, venituri sau date, pentru pierderile financiare sau pentru daunele indirecte, speciale, subsecvente, exemplare sau punitive.

În ceea ce privește drepturile legale în calitate de consumator, dacă utilizaţi Serviciile în scop personal, atunci nicio prevedere din Termeni şi Condiţii sau din oricare alte condiţii suplimentare ce completează prezentele dispoziții, nu limitează drepturile legale ale consumatorilor, la care legal nu se poate renunţa prin contract.

În niciun caz, proprietarul LOCALURI.ro, Zapo Digital nu este răspunzător pentru:

(a) orice încredere sau așteptare pe care o aveți cu privire la acuratețea și/sau existența oricărei oferte, reclame sau ca urmare a oricărei relații sau înțelegeri dintre dvs. și orice Partener, agent de publicitate sau sponsor a cărui publicitate apare în cadrul Website-ului;

(b) orice modificări pe care le poate aduce Website-ului, Serviciilor sau pentru orice limitare sau încetare permanentă sau temporară a furnizării Serviciilor sau orice caracteristică din cadrul acestora.

Limitările de mai sus referitoare la răspunderea noastră față de dvs. se aplică chiar dacă am fost sau nu avertizați sau ar fi trebuit să fim conștienți de posibilitatea apariției unor astfel de pierderi.

Serviciile sunt furnizate pe măsură ce Zapo Digital este de acord cu acestea și nu vă oferim nicio garanție sau reprezentare în ceea ce privește Serviciile sau rezultatul lor, care poate fi schimbat în orice moment fără o notificare prealabilă.

Zapo Digital nu este responsabil și nu vă garantează că:

(a) vizitarea LOCALURI.ro sau utilizarea Serviciilor va îndeplini cerințele dvs., va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori;

(b) orice informație obținută de dvs. ca urmare a utilizării Serviciilor noastre va fi exactă sau în conformitate cu informațiile Partenerilor, aceștia au dreptul să modifice oricând și orice aspect legat de localul publicat pe LOCALURI.ro;

(c) orice defecte în funcționarea sau funcționalitatea Website-ului sau a oricărui software care vă este furnizat ca parte a Serviciilor vor fi corectate.

Nicio condiție, garanție sau alți termeni, inclusiv termeni implicați cu privire la calitatea satisfăcătoare, adecvarea scopului sau conformitatea cu descrierea sa, nu se aplică Serviciilor noastre decât în măsura în care acestea sunt stabilite expres în prezenții Termeni și Condiții.

4. Utilizarea greșită a Serviciilor și încălcarea obligațiilor

LOCALURI.ro nu permite nicio utilizare greșită a Serviciilor, prin metode tip spam, roboți, spyware sau viruși, fără a ne limita la acestea. Este interzis să interferați cu Serviciile și modalitatea lor de desfășurare sau să încercați să le accesați folosind o altă metodă decât interfața pe care o oferim.

Trebuie să utilizați Serviciile numai în conformitate cu Termenii și Condițiile Website-ului și legislația română în vigoare.

Oricare dintre următoarele acțiuni este interzisă și duce la încetarea utilizării Serviciilor:

(a) vânzarea accesului la Servicii, publicitate, sponsorizări sau promoții plasate pe sau în cadrul Website-ului, fără acordul și autorizarea noastră prealabilă;

(b) vânzarea de publicitate, sponsorizări sau promoții pe orice altă pagină, blog sau site web care conține conținut livrat de LOCALURI.ro, utilizarea comercială fiind interzisă, nefiind incluse utilizările care sunt autorizate în mod expres de către noi;

(c) să colecteze, să copieze sau să trimită date personale ale oricărui alt Utilizator al Website-ului, indiferent de modalitate prin care a intrat în posesia acestora.

Nu trebuie să copiați, să reproduceți, să distribuiți, să transmiteți, să difuzați, să afișați, să vindeți sau să exploatați în orice fel, conținutul din cadrul Website-ului în alte scopuri, fără acordul nostru prealabil și în scris.

Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra informațiilor pe care le transmite prin intermediul LOCALURI.ro, prin orice modalitate, astfel încât prin folosirea acestora să nu cauzeze prejudicii nici unei terțe persoane.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice, precum și orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Ne rezervăm dreptul, dar nu și obligația, de a șterge orice astfel de date identificare și de a raporta orice activitate nelegală către autoritățile competente.

Sunteți de acord că Utilizatorul Serviciilor singurul responsabil legal și că LOCALURI.ro nu are nicio responsabilitate față de dvs. sau față de orice terț, pentru orice încălcare a obligațiilor dvs. efectuată în neconformitate cu Termenii și Condițiile Website-ului.

5. Încetarea utilizării Serviciilor și a Website-ului

Acordul în cadrul acestor Termeni va continua să se aplice pe întreaga perioadă de vizitare sau utilizare a Website-ului, până la rezilierea de către dvs. sau de către noi a Serviciilor sau până la încetarea existenței Website-ului, după cum urmează.

LOCALURI.ro poate în orice moment să limiteze accesul dvs. la Website sau să înceteze furnizarea Serviciilor dacă:

(a) ați încălcat orice prevedere a Termenilor și Condițiilor sau ați acționat într-un mod care arată clar că nu intenționați sau nu sunteți în măsură să respectați dispozițiile acestora;

(b) suntem obligați să încetăm Serviciile prin lege atunci când, dar fără a ne limita la, furnizarea Serviciilor devine ilegală;

(c) în țara în care sunteți rezident sau din care utilizați Serviciile, nu este permis accesul dvs. la astfel de Servicii;

(d) furnizarea Serviciului către dvs. nu mai este viabilă comercial.

LOCALURI.ro se poate opri, permanent sau temporar, din existența sa în online, din oferirea Serviciilor sau a oricărei alte funcții din cadrul Serviciilor, în orice moment și la discreția exclusivă a proprietarului LOCALURI.ro, fără o notificare prealabilă.

Puteți opri utilizarea Website-ului sau a Serviciilor noastre în orice moment și nu este necesar să ne informați în mod specific atunci când încetați să îl utilizați.

În cazul în care intervine încetarea Serviciilor, toate drepturile, obligațiile și obligațiile legale de care dvs. ați beneficiat în relație cu Partenerii LOCALURI.ro și cu care sunteți în legătură directă, vor continua pe termen nelimitat și nu vor fi afectate de această încetare.

De asemenea, odată ce ați primit Ofertele de la Partenerii noștri, se consideră automat că Serviciile LOCALURI.ro și-au îndeplinit obiectul juridic, motiv pentru care Serviciile se pot considera încheiate automat.

Desigur, puteți oricând să solicitați noi Oferte pentru dvs. sau pentru alte persoane, acest lucru fiind considerat un nou act juridic.

6. Confidențialitatea Datelor

LOCALURI.ro aplică cele mai înalte standarde în tratamentul confidențial al Utilizatorilor. Toate informațiile inclusiv, dar nu exclusiv, cele legate de solicitările de Ofertă, tranzacții, corespondență, sunt utilizate cu maximă discreție.

Singurele informații personale colectate in cadrul Website-ului sunt acelea furnizate voluntar de către dvs., la solicitarea directă de Oferte, prin Formularul de Ofertă, sau prin alte operațiuni (e-mail, curier, poștă etc).

Simpla vizitare, navigare a Website-ului nu implică colectarea de informații personale sau date cu caracter personal.

Respectam cu strictețe confidențialitatea și securitatea datelor dvs. și ne angajam să nu transmitem datele cu caracter personal ale Utilizatorilor către terțe persoane. Partenerii LOCALURI.ro nefiind considerate terțe persoane deoarece Utilizatorul solicită ofertele acestora.

Ne angajăm să folosim datele cu caracter personal exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate, precum și pentru informări generale, dacă Utilizatorul a solicitat acest lucru.

Nu încurajam spam-ul, nu furnizam adresa dvs. de e-mail unor terți - persoane fizice sau juridice, nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui Website si nu divulgăm adresa dvs. de e-mail altor Utilizatori care accesează LOCALURI.ro

Acordul de confidențialitate privind politica securității datelor personale acoperă modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal prin care puteți fi identificat când utilizați Serviciile LOCALURI.ro

Prin folosirea acestui Website sunteți implicit de acord cu clauzele referitoare la politica de confidențialitate LOCALURI.ro.

7. Politica Cookies

LOCALURI.ro foloseste diverse module de tip cookie pentru a colecta, stoca și prelucra informații atunci când este accesat Website-ul. Cookie nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică personal Utilizatorii, astfel că acestea nu pot fi considerate date cu caracter personal deoarece nu puteți fi identificat.

Cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice dispozitiv cu acces la internet (computer, telefon mobil, tableta etc) și este instalat prin solicitare emisă de către un webserver unui browser (de exemplu: Internet Explorer, Chrome, Firefox etc).

Cookie nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa nicio informațiie disponibilă pe dispozitivul dvs.

Prin vizitarea, navigarea și utilizarea LOCALURI.ro, va exprimati acordul asupra folosirii cookie.

Folosim două tipuri de cookie: de sesiune si fix.

Cookie fix este fișierul ce ramâne pe terminalul Utilizatorului până ce este șters sau expiră perioada setată în parametri.

Cookie de sesiune este un fișier temporar ce rămâne pe terminalul Utilizatorului până ce expiră sesiunea sau este închis browserul.

De asemenea, există și următoarele tipuri de cookie-uri, pe care le putem folosi ocazional:

Cookie de performantă - aceste tip de cookie nu colectează date despre dvs., el fiind folosit pentru a colecta informații despre modul de utilizare al Website-ului, paginile cel mai frecvent utilizate etc.

Cookie pentru analiză - acesta permite monitorizarea utilizatorilor care ne vizitează și cât de des un Utilizator revine pe Website. Însă atât timp cât nu sunteti înregistrat pe acest Website, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, este folosit doar în scop statistic.

Cookie utilizează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permite unui site web să recunoască un browser.

Cookie stochează informații importante care îmbunătațesc experiența de navigare pe Internet.

Webserver-ul va recunoaște browserul până când cookie expiră sau este șters.

8. Dispoziții generale și finale

Termenii și Condițiile constituie întregul acord legal dintre dvs. și Zapo Digital, guvernează utilizarea LOCALURI.ro și înlocuiesc complet orice înțelegeri anterioare dintre dvs. și Zapo Digital în legătură cu Serviciile oferite.

Orice alte dispoziții cuprinse în afara Termenilor și Condițiilor, precum și orice alte servicii pe care Partenerii noștri le oferă sau alte website-uri, aplicații sau oricare dintre colaboratorii noștri, menționați sau nu pe LOCALURI.ro, sunt expres excluse din angajamentul legal prevăzut în prezentele dispoziții.

Prin utilizarea Website-ului sunteți de acord că LOCALURI.ro vă poate furniza notificări, inclusiv cele privind modificările aduse Termenilor și Condițiilor, prin e-mail, poștă periodică sau postări pe Website.

Sunteți de acord că, dacă Zapo Digital nu exercită și nu aplică niciun drept sau remediu legal cuprins în acești Termeni sau dacă nu beneficiază de nicio lege aplicabilă și nu o exercită, aceasta nu va fi considerată o renunțare formală la drepturile noastre și că aceste drepturile sau căile de atac vor fi în continuare disponibile pentru Zapo Digital.

Dacă orice instanță de judecată, care are competența de a decide cu privire la acest aspect, decide că orice prevedere a acestor Termeni nu este valabilă, atunci această dispoziție va fi eliminată din Termeni fără a afecta restul Termenilor și Condițiilor.

LOCALURI.ro își rezervă dreptul de a aduce modificări periodice Termenilor și Condițiilor, de a aborda modificări ale legii sau modificări de reglementare a funcționalității oferite prin intermediul Serviciilor sau orice alte modificări pe care Zapo Digital le poate considera relevante, fără notificare prealabilă.

Versiunea modificată a Termenilor și Condițiilor va fi postată pe Website sau va fi disponibilă pentru orice condiții suplimentare modificate.

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii modificați, trebuie să încetați să utilizați LOCALURI.ro. Vizitarea sau utilizarea continuă a Website-ului, după data publicării modificărilor, va constitui acceptarea automată a noilor Termeni și Condiții.

Versiunea în vigoare a Termenilor și Condițiilor este în permanență disponibilă pe Website, așadar vă rugăm să verificați aceasta pagină periodic, pentru a lua la cunoștință de eventualele modificări. Data ultimei modificări: 14.02.2022

Pentru orice informații suplimentare sau întrebări pe care le aveți despre acești Termeni de utilizare, ne puteți contacta la adresa de e-mail: bucuresti@localuri.ro.

VREAU OFERTĂ
Nuntă
Botez
Corporate

Completează   ➜